Jednym z elementów systemu zarządzania ochroną danych osobowych jest audyt wewnętrzny. Pozwala on sprawdzić skuteczność całego uruchomionego procesu.

System ochrony danych osobowych to proces i jako taki powinien być systematycznie audytowany. Audyt   systemu   ochrony   danych   osobowych   powinien   dostarczyć organizacji (zlecającemu) wiedzę czy eksploatowany system ochrony danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi praktykami stosowanymi w organizacjach o podobnej strukturze oraz czy przyjęte rozwiązania są adekwatne i zoptymalizowane.  

By zapewnić wymagany w takich sytuacjach profesjonalizm i obiektywizm, najwłaściwszym rozwiązaniem jest zlecnie audytu specjalistom z niezależnej zewnętrznej firmy. Realizowane przez naszą firmę audyty gwarantują wykorzystanie profesjonalnej wiedzy i standardów bezpieczeństwa danych. Audyty realizowane przez naszą firmę zawierają analizę wszystkich procesów realizowanych w organizacji związanych z ochroną danych osobowych. Audyt kończy się przedstawieniem raportu poaudytowego, który zawiera wszelkie informacje dotyczące stanu ochrony danych osobowych w organizacji oraz protokół rozbieżności i zalecenia poaudytowe. 

 

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics