Cyfrowa Gmina to projekt wspierający wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy, finansujący rozwój kompetencji, systemów organizacyjnych, zakup sprzętu oraz wdrożenie aplikacji.

Obligatoryjnym obszarem projektu jest cyberbezpieczeństwo, w którego zakresie oferujemy usługi obejmujące:

- diagnozę cyberbezpieczeństwa,

- wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych cyberbezpieczeństwa,

- usługi szkoleniowe,

- doradztwo w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Grupa be-in to doradcy i audytorzy legitymujący się doświadczeniem oraz wymaganymi w projekcie Cyfrowa Gmina kwalifikacjami. Przykładowe projekty zrealizowane przez specjalistów zespołu "be-in" to cyberbezpieczeństwo Konferencji Klimatycznych ONZ (COP14, COP19, COP24), wdrożenie ISO 27001 w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym IChB PAN.

Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z formularzem dokumentacji konkursowej jest obligatoryjne. Nasi audytorzy posiadają uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu oraz w §4 ust 8. Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics