Jako usługę firmy zewnętrznej realizujemy na zlecenie obowiązki pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnej. W ramach takiej umowy realizujemy wszystkie czynności i obowiązki jakie określa ustawa o ochronie informacji niejawnej w szczególności prowadzimy w organizacji całą niezbędną dokumentację, przeprowadzamy postępowania sprawdzające w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do poziomu poufne dla pracowników organizacji oraz przeprowadzamy wszystkie niezbędne szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej.

do obowiązków pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnej m.in. należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 6. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnej

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

 • Błąd człowieka
 • Awaria sprzętu
 • Awaria źródła zasilania
 • Uszkodzenia nośników
 • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics