Kierownik i pracownik organizacji  może mieć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone wtedy i tylko wtedy gdy spełnia dwa warunki :

  • musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki
  • musi przejść szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych.

Przy wyższych klauzulach informacji niejawnych szkolenia dla kierowników organizacji są wyłączną domeną ABW i SKW, natomiast pozostałych pracowników szkolą pełnomocnicy ds informacji niejawnych.

Zakres tematyczny takiego szkolenia obejmuje w szczególności zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, w tym odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, a także z zasadami oraz sposobem ochrony tych informacji. Osoba, której dotyczyć ma szkolenie, kwalifikowana jest na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone.

W ramach oferowanych przez nas usług prowadzimy takie szkolenia w siedzibie zleceniodawcy.  

Ochrona informacji niejawnej

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics