Szkolenia pracowników są niezbędnym elementem prawidłowo wdrożonego i eksploatowanego systemu zarządzania ochroną danych osobowych.

Mamy w swojej ofercie szkolenia dla zarządów, kadry kierowniczej oraz pracowników. Szkolenia realizujemy w siedzibie zleceniodawcy w ustalonych terminach uwzględniających specyfikę organizacji. Szkolenia obejmują swoją tematyką  m.in. następujące zagadnienia:

  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z art.36a pkt 2.1.c
  • informacje o zmianach w przepisach prawa o ochronie danych osobowych dla pracowników przetwarzających dane osobowe (szkolenia doskonalące)
  • zmiany w przepisach dla administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji
  • informacja o odpowiedzialności karnej zawarta w przepisach o ochronie danych osobowych

Zarządzanie systemem ochrony danych osobowych to proces a szkolenia w nim realizowane powinny mieć charakter cykliczny. Szkolenia powinny być przeprowadzane, by zapoznać pracowników ze zmianami w przepisach prawa, zmianami w organizacji procesu ochrony danych osobowych oraz z postępowaniem z incydentami.

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics