SZBI szkolenia

Istotną częścią procesu, jakim jest systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jest ciągłe doskonalenie. Zaś elementem ciągłego doskonalenia są szkolenia pracowników biorących udział w tym procesie. Należy pamiętać, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji to proces a nie jednorazowy akt. Szkolenia w ramach ciągłego doskonalenia powinny być zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001 lub rozporządzeniem KRI

§ 20. 2. 6 zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem
takich zagadnień, jak:
a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.

Powinny być wykonywane w sposób planowy ( zgodnie z opracowanym harmonogramem) i z częstotliwością nie rzadszą niż raz na rok.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji i wymogom różnych rozwiązań w oparciu, o które wdrażane są systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, realizujemy adekwatne usługi szkoleniowe.

 

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics