Realizowane przez nas wdrożenia w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych to kompletne przygotowanie pionu ochrony w organizacji. Wszystkie nasze działania mają na celu takie przygotowanie niezbędnych zmian organizacyjnych oraz dokumentacji, aby spełnić wymagania stawiane przez Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228). W szczególności są to:

Opracowanie dokumentacji

 • Ewidencja dokumentów i materiałów niejawnych
 • Plan ochrony informacji niejawnych
 • Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
 • Określenie poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 • Analiza i ocena ryzyka przy informacjach ZASTRZEŻONE
 • Propozycja odpowiednich do planu postępowania z ryzykiem zabezpieczeń fizycznych

Wdrożenie zabezpieczeń

 • Wdrożenie zabezpieczeń fizycznych
 • Określenie stref ochronnych
 • Organizacja kancelarii niejawnej lub tajnej w zależności od najwyższej klauzuli przechowywanych dokumentów niejawnych 

Ochrona informacji niejawnej

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

 • Błąd człowieka
 • Awaria sprzętu
 • Awaria źródła zasilania
 • Uszkodzenia nośników
 • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics