W ramach wdrożenia oferujemy przygotowanie i aktualizację wszelkich dokumentów wymaganych przez  USTAWĘ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W ramach tej usługi przeprowadzamy audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym Ochrony Danych Osobowych.

Szkolimy pracowników i wdrażamy procedury, dokonujemy przeglądu zgłoszonych zbiorów i gdy zajdzie potrzeba przygotowujemy nowe propozycje. Ponadto, dokonujemy przeglądu wewnętrznych procedur pod kątem przygotowania wszelkich niezbędnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Outsourcing ABI jest usługą, którą oferujemy Klientom w zakresie ochrony danych osobowych. Zlecenie na zewnątrz realizacji funkcji ABI pozwala na znaczne oszczędności na poziomie operacyjnym.

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics